dây curoa máy phát điện cummins

dây curoa máy phát điện cummins

Dây curoa Cummins

Cung cấp dây curoa máy phát điện các hãng Cummins, Perkins, MTU, CAT, Volvo Penta, Deutz, Johndeere, Hino, Yanmar, Kubota, Detroit, Mitsubishi, Doosan, Daewoo, Honda, FPT Iveco, Isuzu…

The below engine parts Cummins belt are for the 4BT3.9/6BT5.9/6CT8.3/6LT8.9/ISDe/ISLe/ISZ/M11/NT855/
KT19/KT38/KT50/ISF2.8/ISF3.8/ISM11/QSM11 series Cummins engine.

Part Name Part No. Part Name Part No.
Poly V-belt 3900036 DCEC belt 3288461
Fan Belt 3040386 DCEC belt 3288532
Belt, V Ribbed 206996 DCEC belt 3288724
Belt, V Ribbed 211498 DCEC belt 3288746
Belt, V Ribbed 217638 DCEC belt 3288757
Belt, V Ribbed 3028521 DCEC belt 3288812
Belt, V Ribbed 3029175 DCEC belt 3288955
Belt, V Ribbed 3034943 DCEC belt 3288999

Belt, V Ribbed

3034944 DCEC belt 3289001
Belt, V Ribbed 3040292 DCEC belt 3289056
Belt, V Ribbed 3040303 DCEC belt 3289257
Belt, V Ribbed 3084037 DCEC belt 3289404
Belt, V Ribbed 3288587 DCEC belt 3289437
Belt, V Ribbed 3899436 DCEC belt 3289492
Belt, V Ribbed 4060893 DCEC belt 3289558
Belt, V Ribbed 4060897 DCEC belt 3289604
CCEC Fan Belt 178708 DCEC belt 3289659
CCEC Fan Belt 3040384 DCEC belt 3289697
CCEC Fan Belt 3040385 DCEC belt 3289930
CCEC Fan Belt 3325963 DCEC belt 3289941
Belt,Sea Water Pump 178691 DCEC belt 3911562
Belt,Water Pump 3251034 DCEC belt 3911585
K19 Fan Belt 3629256 DCEC belt 3911588
K38 Fan Belt 3003341 DCEC belt 3944838
K50 Fan Belt 3003343 DCEC belt 3979344
KTA50 Belt 3805173 DCEC belt 4898546
Cummins V-belt 3289897F DCEC belt 4898547
Cummins V-belt 5254354F DCEC belt 4990977
TENSIONER, BELT 5271282F DCEC belt 4990978
BELT,V RIBBED 3972379F Poly V-belt 81B04-04012
BELT,V RIBBED 3974030F Poly V-belt 81F33B-04012
BELT,V RIBBED 3972382F Poly V-belt 81N08-04012

BELT,V RIBBED

3972384F Poly V-belt 81N12-03012
Cummins Belt 4296936 Poly V-belt 3911568
Cummins V-belt 4297186 Poly V-belt 3911582
Cummins V-belt 3289897 Poly V-belt 3911584
Cummins V-belt 3972378 Poly V-belt 3911586
Cummins Belt 3972382 Poly V-belt 2873974
Cummins V-belt 3974030 Poly V-belt 2874025
Cummins V-belt 5254354 Poly V-belt 3288475
Cummins Belt 5283608 Poly V-belt 3288497
BELT,V RIBBED 3289056F DCEC belt 3288790
BELT,V RIBBED 3972263F DCEC V-belt 3288845
BELT,V RIBBED 3972378F DCEC V-belt 3288933
BELT,V RIBBED 3972380F DCEC V-belt 3289135
BELT,V RIBBED 3978285F DCEC V-belt 3289235
BELT,V RIBBED 3978286F DCEC V-belt 3289648
BELT,V RIBBED 3978289F DCEC V-belt 3289716
BELT,V RIBBED 4933076F DCEC V-belt 3289746
BELT,V RIBBED 4939392F DCEC V-belt 3289779
BELT,V RIBBED 4941303F DCEC V-belt 3911563
BELT,V RIBBED 4945003F DCEC V-belt 3911570
BELT,V RIBBED 5264521F Poly V-belt 3911574
BELT,V RIBBED 5283608F Poly V-belt 3911577
TENSIONER,BELT 5287021F Poly V-belt 3911620
BELT,V RIBBED 5301782F Poly V-belt 3918095
BELT,V RIBBED 5312821F Poly V-belt 3921753
BELT,V RIBBED 5319731F Poly V-belt 3926861
BELT,V RIBBED 5334223F Poly V-belt 3926862
BELT,V RIBBED 5340028F Poly V-belt 3928847
BELT,V RIBBED 5349115F Poly V-belt 3939710

BELT,V RIBBED

5349889F Poly V-belt 3944835
BELT,V RIBBED 3696366F DCEC belt 3967103
BELT,V RIBBED 3696367F DCEC belt 3972380
BELT,V RIBBED 3696369F DCEC belt 3979425
BELT,V RIBBED 3696537F DCEC belt 4316730
BELT,V RIBBED 3696538F Poly V-belt 4892355
BELT,V RIBBED 3696539F Poly V-belt 4930486
BELT,V RIBBED 3696660F DCEC belt 4930899
BELT,V RIBBED 3696702F Poly V-belt 4931871
BELT,V RIBBED 3696704F DCEC belt 4936164
BELT,V RIBBED 3696795F Poly V-belt 4938301
BELT,V RIBBED 3696797F Poly V-belt 4938436
BELT,V RIBBED 3697251F DCEC belt 4942246
BELT,V RIBBED 3697253F Poly V-belt 4942247
BELT,V RIBBED 3697254F Poly V-belt 4945503
BELT,V RIBBED 3697256F Poly V-belt 4948059
BELT,V RIBBED 3697441F DCEC V-belt 4948085
BELT,V RIBBED 3697443F Poly V-belt 4960156
BELT,V RIBBED 3697444F Poly V-belt 4980147
BELT,V RIBBED 3697446F DCEC V-belt 4982474
BELT,V RIBBED 3037425X DCEC belt 4982924
BELT,V RIBBED 3103697X Poly V-belt 4982925
BELT,V RIBBED 3106251X Poly V-belt 4983156
BELT,V RIBBED 3288554X Poly V-belt 4989980
BELT,V RIBBED 3288623X DCEC belt 4992431
BELT,V RIBBED 3288717X DCEC belt 4993944
BELT,V RIBBED 3289113X DCEC belt 4993969
BELT,V RIBBED 3289997X DCEC belt 4993970

BELT, V RIBBED

3290142X DCEC belt 4994779
BELT, V RIBBED 3290155X Poly V-belt 4994780
BELT, V RIBBED 4004824X Poly V-belt 4994781
BELT, V RIBBED 4319391X DCEC belt 4999957
BELT, V RIBBED 4319401X DCEC belt 5255291
BELT, V RIBBED 4319448X DCEC belt 5260381
BELT, V RIBBED 4319457X DCEC belt 5260613
BELT,VRIBBED 4974054X DCEC belt 5262264
BELT,VRIBBED 4974082X DCEC belt 5262265
Cummins V-belt 4974105X DCEC V-belt 5264186
BELT,V RIBBED 3028521X Poly V-belt L00078
BELT,V RIBBED 3288576X Poly V-belt L00079
BELT,V RIBBED 4319411X

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Địa chỉ: Đường số 2 Hoàng Hữu Nam, Quận 9, TP. HCM
  • Chi nhánh Bình Dương: Tổ 15 Khu Phố Bình Giao, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.
  • Chi nhánh Lâm Đồng: Đường Hà Giang, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng.
  • Chi nhánh Quảng Ngãi: Quốc Lộ 24B Tịnh Hà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.
  • Điện thoại: 0901.438.123
  • Email: tuandung.hungthinhphat@gmail.com
5/5 - (61 bình chọn)
error: bài này được đằng ký sở bộ công thương. không coppy !!
0901.438.123